19 Μαρτίου, 2008
Γενική Απεργία για το Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο
Πλατεία Συντάγματος
Πηγή: Β.Φ.